Integracja

Instrukcja integracji z hurtownią QOLTEC | NTEC

ver. 25032020

 

Dzięki rozwiązaniu jakim jest integracja z naszą bazą produktową będą Państwo mogli zoptymalizować koszty oraz zaoszczędzić czas związany z tworzeniem i udostępnianiem naszych produktów w Państwa systemie. Mamy nadzieję, że ten dokument pomoże w szybkim i sprawnym wprowadzeniu tego rozwiązania.

Informujemy również, że niniejsza instrukcja jest dokumentem o przeznaczeniu wewnętrznym i jej rozpowszechnianie bądź udostępnianie w całości albo w części podmiotom trzecim jest zabronione.

 


 

Integracja z hurtownią poprzez Sky-Shop

Jeżeli nie posiadasz jeszcze sklepu w SKY-SHOP załóż sklep darmowej wersji 14-dniowej za pomocą (później zdecydujesz czy ta forma Ci odpowiada):

https://konto.sky-shop.pl/zaloz_sklep/?shop_ref=059501d6b3739

Wykonaj integrację z hurtownią PL: przejść do menu:

Hurtownie -> Lista zintegrowanych hurtowni.

 

 

Na liście dostępnych hurtowni odszukaj NTEC.pl i kliknij ikonę edycji.

 

W nowym oknie zakładki Konfiguracja, pole Klucz wklej otrzymany od opiekuna naszej firmy personalny klucz do integracji.

Jeżeli jeszcze go nie posiadasz skontaktuj się z nami poprzez email: b2b@QOLTEC.COM

 

 

 

Niezbędnym elementem pierwszej konfiguracji hurtowni jest oznaczenie opcji „Pobieraj tylko z powiązanych kategorii” na „Nie” – inaczej podczas próby pobrania asortymentu pojawi się komunikat błędu.

 

Ustal jak często mają odbywać się automatyczne aktualizacje oraz przypisać domyślny VAT dla pobieranych produktów.

 

Ustaw parametry podstawowe konfiguracji połączenia z hurtownią:

 

Zdefiniuj powiązania kategorii hurtowni z kategoriami w Twoim sklepie (zakładka Powiązania kategorii): 

 

Od teraz możesz korzystać z integracji i mieć dostęp do bieżąco aktualizowanych danych takich jak:

  • stany magazynowe,
  • ceny przypisane do Twojego konta,
  • kartoteki produktów zawierające zdjęcia produktów oraz opisy produktów.

 


 

 Integracja z hurtownią poprzez Baselinker

Wykonaj integrację z hurtownią QOLTEC: przejść do menu: 

Integracje -> Dodaj integrację

Dodaj z grupy Hurtownie :

 

W oknie ustawienia integracji wstaw w pole Klucz API wklej otrzymany od opiekuna naszej firmy personalny klucz do integracji. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz skontaktuj się z nami poprzez email: b2b@QOLTEC.COM

 

Od teraz możesz korzystać z integracji i mieć dostęp do bieżąco aktualizowanych danych takich jak:

  • stany magazynowe,
  • ceny przypisane do Twojego konta,
  • kartoteki produktów zawierające zdjęcia produktów oraz opisy produktów.

Integrację w Baselinker możesz też uzyskać poprzez podłączenie integracji własnego sklepu SKY-SHOP

 


 

Integracja bezpośrednia poprzez plik XML

Moduł pobierania plików XML znajduje się pod adresem: https://xml.qoltec.pl/client

Oczekuje on zmiennej POST o kluczu 'code' i wartości takiej, jak klucz danego klienta (wartość klucza każdy klient otrzymuje od nas indywidualnie).

Odpowiada wywoływanym plikiem XML.

Przykład wywołania CURL w PHP:

<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,"https://xml.qoltec.pl/clint/");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);

curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,"code=LM8YLGcA9LAmDBq1PKrTtOIT6SelbUoR");

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$xml = curl_exec($ch);

curl_close ($ch);

//mamy xmla w zmiennej $xml;

echo $xml;

?>

 Struktura wygenerowanego pliku XML

Legenda:

nazwy elementów

nazwy atrybutów

wartości danych

 

<products photo="link do pobierania obrazów" files="link do pobierania plików produktów">

<categories>

Rodzic elementów kategorii głównych, zawiera elementy w postaci:

<cat id="id_kategorii">Nazwa_kategorii</cat>

</categories>

<subcategories>

Rodzic elementów podkategorii, zawiera elementy kategorii podrzędnych w postaci:

<cat id="id_podkategorii"parent="id_kategorii_nadrzędnej">Nazwa_podkategorii</cat>

</subcategories>

<featurestext>

Rodzic elementów parametrów, zawiera elementy nazw i id parametrów w postaci:

<feat id="id_parametru">Nazwa_parametru</feat>

</featurestext>

<featurestextarea>

Rodzic elementów parametrów, dla których typ w bazie danych oznaczony jest jako 'textarea' zawiera elementy nazw i id parametrów w postaci:

<feat id="id_parametru">Nazwa_parametru</feat>

</featurestextarea>

 Produkty posiadają strukturę następującą:

<product code="kod_produktu">

<url>link do produktu</url>

<name>nazwa produktu</name>

<ean>kod ean</ean>

<price>cena netto klienta</price>

<quan>ilość produktów przeliczona wg ustawień dla tego klienta</quan>

<uom>jednostka miary</uom>

<vat> stawka VAT</vat>

<shortdescription>krótki opis </shortdescription>

<descriptions>

Rodzic elementów szczegółowych opisów, zawiera elementy w postaci:

<description name="nagłówek sekcji opisu">tresć opisu</description>

</descriptions>

<features>    

Rodzic elementów danych technicznych, zawiera elementy w postaci:

<feature id="id nazwy danych - podane wyżej">wartość danych</feature>

</features>

<images>

Rodzic elementów obrazów, zawiera elementy w postaci:

<img>nazwa pliku obrazu</img>

Aby pobrać dany obraz należy odczytać katalog obrazów z  atrybutu "photo" elementu <products>. Pierwszy obraz na liście elementów jest obrazem głównym.

</images>

<categories>

Element zawiera wszyskie id kategorii podrzędnych, do których należy produkt, oddzielone  przecinkami.

</categories>

<table>serializowana ewentualna tabela produktu (jeżeli istnieje)</table>

<shortdata>

Rodzic elementów dodatkowych danych produktu (jeżeli istnieją). Zawiera elementy w postaci:

<data>

<title>tytuł/nagłówek danych</title>

<data>dane</data>

</data>

</shortdata>

<files>

Rodzic elementów plików do pobrania dla produktu (jeżeli istnieją). Zawiera elementy w postaci:

<file><title>Tytuł pliku</title>nazwa pliku do pobrania</file>

Aby pobrać plik należy odczytać główny katalog plików z atrybutu  "files" elementu <products>.

</files>

</product>

</products>